Sprawy społeczne

Nowa szkoła na Żoliborzu

Niedługo do grona żoliborskich szkół dołączy zespół szkolno-przedszkolny przy ulicy Anny German. Nie jest to sytuacja typowa, ponieważ otwarcie placówki nastąpiło 14 lutego 2022 r., czyli praktycznie w środku roku szkolnego. Z pewnością utworzenie nowej szkoły będzie z pożytkiem dla dzieci i nauczycieli. Wieloletnie problemy z dwuzmianowością i przepełnionymi klasami mogą niedługo zostać rozwiązane. Realizacja inwestycji napotkała wiele problemów, jak chociażby pandemia i problemy budżetowe miasta związane ze reformami podatkowymi. Pojawia się wiele pytań i wątpliwości. Postanowiłem więc zaczerpnąć informacji u źródła i przeprowadziłem rozmowę z Renatą Kozłowską, wiceburmistrz dzielnicy Żoliborz.

Hubert Zarzycki

10.02.2022

Ilustracje: Aleksandra Ołdak

Czy otwarcie nowej szkoły zaspokoi potrzeby dzielnicy w zakresie liczby miejsc dla dzieci? Jak Pani zdaniem zmieni się żoliborska oświata po otworzeniu nowej szkoły?

Uruchomienie Szkoły Podstawowej nr 396 przy ulicy Anny German 5a przyczyni się do powiększenia infrastruktury oświatowej na Żoliborzu i poprawy warunków lokalowych okolicznych szkół poprzez likwidację dwuzmianowości w szkołach podstawowych. Biorąc pod uwagę możliwości lokalowe i organizacyjne poszczególnych placówek oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, przeprowadzono stosowne zmiany w obwodach szkół podstawowych. Przy określaniu nowych obwodów szkół uwzględniono ponadto demografię dzielnicy (obecnie w obwodzie nowej szkoły zameldowanych jest 2143 dzieci) oraz planowany wzrost liczby uczniów wynikający z nowych inwestycji mieszkaniowych dzielnicy Żoliborz, jak również wymagania dotyczące długości drogi dziecka z domu do szkoły. Powstały obiekt pozwoli zapewnić miejsca nie tylko dla uczniów, ale również młodszych dzieci zamieszkujących na terenie intensywnie rozbudowującego się Żoliborza Południowego. Mając na względzie to, że liczba kandydatów do przedszkoli zgłaszanych każdego roku podczas postępowania rekrutacyjnego nieustannie wzrasta, uruchomienie od nowego roku szkolnego Przedszkola nr 446 przy ulicy Anny German 5 oraz oddziałów przedszkolnych w nowej szkole pozwoli na wypełnienie przez dzielnicę Żoliborz ustawowego obowiązku zapewnienia przez gminę miejsc przedszkolnych dla wszystkich dzieci w wieku 3-6 lat, jak również na poprawę warunków organizacyjnych żoliborskich przedszkoli. Dotychczas średni procent dzieci w wieku 3-6 lat objętych opieką przedszkolną wynosił 63,4 procent.

 

Skąd pomysł, aby w środku roku szkolnego przeprowadzać rekrutację do klas I-III?

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, zaproponowano zmiany w organizacji nowego roku szkolnego, umożliwiające rozpoczęcie nauki dzieciom edukacji wczesnoszkolnej w placówce już w bieżącym roku szkolnym.

 

Jak przebiega nabór nauczycieli i pracowników administracji? Czy są chętni?

Rekrutacja nauczycieli i pracowników niepedagogicznych była prowadzona przez dyrektora placówki [powołanego na okres jednego roku]. Uwzględniając przejście do nowej szkoły całych oddziałów klas I z okolicznych szkół podstawowych, priorytetem było zapewnienie pracy dla żoliborskich nauczycieli. We wrześniu bieżącego roku szkolnego, po przeprowadzonej wśród rodziców analizie zainteresowania przejściem dzieci z planowanych w szkołach klas I-III do nowej szkoły, utworzono w dotychczasowych szkołach klasy IG. Nauczyciele uczący w tych klasach w drodze przeniesienia służbowego przejdą do nowej placówki. Zainteresowaniem cieszyła się rekrutacja pracowników na stanowiska niepedagogiczne.

Kiedy zostanie ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora?

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 396 został zaplanowany w ruchu kadrowym – w maju. Ogłoszenie o konkursie ukaże się na 21 dni przed terminem konkursu. Powierzenie stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 396 nastąpiło na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w związku z §11ha ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Nietypowa sytuacja związana z uruchomieniem placówki w trakcie roku szkolnego oraz konieczność przygotowania jej od podstaw wymagały niejednokrotnie podjęcia szczególnych rozwiązań organizacyjnych oraz adekwatnych działań do danej okoliczności.

Hubert Zarzycki

Czytaj Więcej

METAFORA
Metafory w polityce – między estetyką a groźną bronią
Metafory znamy głównie z nauki szkolnej. Z czasów, kiedy niejednokrotnie głowiliśmy się...
Wakacje_czas_na_plażę_V3
Wakacje. Czas na plażę!
Wiosna już uraczyła nas pierwszymi w tym roku ciepłymi nocami, wkrótce oficjalnie nastanie...
286352713_730388638407832_8768600748769350848_n
Na bezdrożach dawnych Zakładów Mechanicznych w Ursusie
Na południowo-zachodnim krańcu stolicy, w maleńkim Ursusie, na terenach byłych Zakładów...
3_wladza
Wielość władz racją stanu
Już liberalni konserwatyści, pokroju Johna Locke’a, dostrzegali konieczność podziału władzy...
285936264_1047198855893978_3096856249282718170_n
Otwarcie sezonu w Dzielnicy Wisła
Otwarcie sezonu letniego nad Wisłą nastąpiło w weekend 21–22 maja. W tym roku wydarzenie...
14_Wójcik
„Szarości” powojennego podziemia
Instrumentalizacja mitu Żołnierzy Wyklętych w połączeniu z wysoką temperaturą sporu politycznego...
podziekowanie
W podziękowaniu za konstytucję
W Polsce dość powszechne jest zawłaszczanie symboli przez różne grupy życia publicznego,...
wójcik_2
Plebiscyt straconych złudzeń. Referendum ‘46
Ustalenia jałtańskie przypieczętowując los Ziem Wschodnich RP, jednocześnie zobowiązywały...