Seksualność

Dewiacje męskiego świata: incele, fuckboye i seksroboty

Incele z Wykopu, fuckboye z Mazowieckiej czy przyszli konsumenci seksrobotów w kształcie warszawskiej Syrenki – wszystkie te przykłady są wytworem nagłych zmian, które dokonują się w obszarze seksualnym. Wspólnym mianownikiem, który łączy te zjawiska, jest negatywny stosunek społeczeństwa. Dlaczego piętnujemy te zachowania? Czy możemy nazwać członków tych grup dewiantami?

Konrad Ryszard Wysocki

22.11.2021 

Ilustracja: Aleksandra Ołdak

Żyjemy w trakcie globalnych przemian w sferze seksualnej, które są związane z postrzeganiem płci, stosunków erotycznych i związków. Możemy wskazać dwie skrajne drogi tych przemian – seksualizację i recesję seksualną. Pierwsza z nich jest związana z oddzieleniem seksu od emocjonalności, romantyczności i integralności człowieka – seks stał się bowiem towarem, który może być nabywany przez konsumentów. Druga droga przemian jest zaś szczególnie widoczna wśród przedstawicieli generacji Z. Młodzi ludzie zaczynają coraz rzadziej wchodzić w relacje romantyczne i seksualne, a zmiany te prowadzą do wytworzenia się nowych strategii adaptacyjnych. Do lepszego zrozumienia tego zjawiska posłużą mi kategorie anomii i dewiacji społecznej.

 

Przemiany seksualności a poczucie niepewności

Anomia to stan niepokoju, niepewność w wyniku nagłych zmian w systemie społecznym. Pojęcie to rozwinął socjolog Robert Merton, który twierdził, że nagłe zmiany prowadzą do wytworzenia adaptacyjnych dewiacji, które powstają na skutek niemożliwości realizacji narzuconych przez społeczeństwo wartości za pomocą akceptowanych społecznie środków i zachowań. Dalej Merton wyróżnia cztery typy zachowań. Pierwszym jest innowacja, czyli akceptacja standardowych wartości, przy jednoczesnym odrzuceniu społecznie uznanych środków. Drugi to rytualizm, czyli brak akceptacji norm społecznych lub ich niezrozumienie przy zachowywaniu się w sposób społecznie akceptowalny. Trzeci – wycofanie – oznacza brak akceptacji dla norm i środków ich realizacji. Wreszcie czwarty – bunt poprzez zanegowanie wartości, środków realizacji i zastąpienie ich innymi. Czy przywołane powyżej typy zachowań mogą opisywać tytułowe grupy inceli, fuckboyów i użytkowników seksrobotów?

 

Bunt i wycofanie inceli

Incele to męska subkultura internetowa, która na gruncie polskim nie osiągnęła tak pokaźnych rozmiarów jak w USA czy Kanadzie. Nazwa „incel” pochodzi od angielskiego „involuntary celibacy” (mimowolny celibat). Głównymi cechami członków tej społeczności są poczucie nieatrakcyjności oraz niemożliwość nawiązania kontaktów romantycznych i seksualnych. Incele tłumaczą powody tych nieudolności wygórowanymi wymagania społecznymi kobiet. Ponieważ nie są w stanie zrealizować celów stawianym im przez społeczeństwo, wycofują się. Większość z nich podkreśla, że za ustawianie tak wysokich standardów są odpowiedzialne kobiety, które w swoich działaniach kierują się heterogamią, czyli poszukiwaniem mężczyzn posiadających wyższy status społeczny.

Przekładając teorię dewiacji na tę grupę możemy przypisać incelom strategie buntu oraz wycofania. Dlaczego akurat te dwie? Ponieważ społeczność inceli jest niejednorodna. Z jednej strony mamy w niej młodych mężczyzn, którzy mają dzięki tej grupie możliwość podzielenia się swoimi bolączkami i samotnością, ale nie atakują werbalnie kobiet. Choć nie akceptują norm społecznych ani środków ich realizacji, to nie wyrażają chęci zmiany. W grupie tej są też jednak mężczyźni stygmatyzujący kobiety i w widoczny sposób upowszechniający swoje idee, przez co możemy przypisać im rolę buntowników.

 

Rytualny fuckboy?

„Fuckboy” jest określeniem pejoratywnym. Oznacza ono chłopaka, który angażuje się w stosunki seksualne bez nawiązywania emocjonalnych relacji przy jednoczesnym manipulowaniu swoimi partnerkami. Przy określaniu tej grupy zwraca się również uwagę na dbałość o wygląd i usilne próby przypodobania się płci przeciwnej.

Fuckboye z jednej strony mają aktywne życie seksualne, a zatem nie powinni być stygmatyzowani. Z drugiej jednak nie realizują wartości romantycznej, ponieważ podczas spotkań z kobietami chodzi im wyłącznie o seks. Zgodnie z oczekiwaniami społecznymi pożądane jest równoczesne realizowanie wartości aktywnego życia seksualnego i wartości romantycznej. Realizacja wyłącznie pierwszej wartości oceniana jest negatywnie i przez to społecznie stygmatyzowana. Warto tu jednak dodać, że na aktywnych seksualnie i nienawiązujących romantycznych relacji mężczyzn przymyka się oko częściej niż na podobnie aktywne seksualnie kobiety, co wynika ze społecznych ról przypisywanych obu płciom.

 

Innowacyjne seksroboty

W czasie pandemii i związanej z nią przymusowej izolacji zaczął kwitnąć rynek seksrobotów. Coraz więcej osób decyduje się na zakup takiego urządzenia, a oczekiwania konsumentów rosną i wywierają wpływ na producentów, którzy w odpowiedzi wprowadzają między innymi programy personalizujące wygląd danej zabawki. W Wielkiej Brytanii otwierane są domy publiczne, które oferują seks z humanoidalnymi maszynami. Wraz rosnącą popularnością seksrobotów pojawiają się jednak nowe dylematy etyczne. Czy seks z robotem jest zdradą? Według portalu mirror.co.uk uważa tak 36 proc. ankietowanych kobiet i 29 proc. mężczyzn. Czy programowanie robotów w taki sposób, aby sprzeciwiały się stosunkowi seksualnemu, co pozwala symulować scenę gwałtu, jest właściwe?

Zachowania adaptacyjne stosowane przez użytkowników seksrobotów pozwalają przypisać im rolę innowatorów. Aktywnie realizują oni bowiem wartość życia seksualnego, choć robią to nie z człowiekiem, ale z robotem, a zatem wybierają inny sposób realizacji tej wartości. Co więcej, czasami zakochują się w swoich robotach, co pozwala im realizować wartość romantyczną, choć siłą rzeczy jednostronną.  

 

Krytyka krytyki

Jako nowoczesne społeczeństwo walczymy o to, aby jak najbardziej ograniczyć dyskryminację wobec kogokolwiek. Staramy się być inkluzywni, akceptujący, ale mimo to zdarza nam się wyłączać z tego pewne grupy. Incele bywają nazywani stulejarzami, a fuckboye męskimi prostytutkami. Stygmatyzowanie ze względu na brak stosunków seksualnych czy stosowanie wobec mężczyzn tzw. slut-shamingu również powinno być poddane refleksji i krytyce. Warto bowiem zrozumieć przyczynę powstawania tego typu zachowań adaptacyjnych, zanim wykluczymy ze społeczeństwa stosujące je grupy i jednostki.

Czytaj Więcej

Wakacje_czas_na_plażę_V3
Wakacje. Czas na plażę!
Wiosna już uraczyła nas pierwszymi w tym roku ciepłymi nocami, wkrótce oficjalnie nastanie...
286352713_730388638407832_8768600748769350848_n
Na bezdrożach dawnych Zakładów Mechanicznych w Ursusie
Na południowo-zachodnim krańcu stolicy, w maleńkim Ursusie, na terenach byłych Zakładów...
285936264_1047198855893978_3096856249282718170_n
Otwarcie sezonu w Dzielnicy Wisła
Otwarcie sezonu letniego nad Wisłą nastąpiło w weekend 21–22 maja. W tym roku wydarzenie...
14_Wójcik
„Szarości” powojennego podziemia
Instrumentalizacja mitu Żołnierzy Wyklętych w połączeniu z wysoką temperaturą sporu politycznego...
podziekowanie
W podziękowaniu za konstytucję
W Polsce dość powszechne jest zawłaszczanie symboli przez różne grupy życia publicznego,...
wójcik_2
Plebiscyt straconych złudzeń. Referendum ‘46
Ustalenia jałtańskie przypieczętowując los Ziem Wschodnich RP, jednocześnie zobowiązywały...
Sprawa_Rozmuszewskiej_IG
Nekros: Sprawa Rozmuszewskiej
Zbrodnie od zarania dziejów budziły ogromne zainteresowanie. Rodziły domysły oraz wiele...
3_V2
Де, що, як - план для тебе!
Sprawy społeczne Де, що, як - план для тебе! Julia Czaplarska24.03.2022 Ilustracja:...