Nekros: Sprawa Rozmuszewskiej

Zbrodnie od zarania dziejów budziły ogromne zainteresowanie. Rodziły domysły oraz wiele nierzadko sprzecznych ze sobą plotek. Wraz z powstaniem i rozwojem prasy dotychczasowe podania ustne przerodziły się w obszerne, szczegółowe i barwne relacje, obfitujące częstokroć w makabryczne i przerażające sceny. W przeszłości, podobnie jak dzisiaj, sensacje stawały się dla wydawców żyłami złota, podnoszącymi sprzedaż oraz wiążącymi czytelników, głodnych nowych informacji i wrażeń, z poszczególnymi tytułami.