Francuski pocałunek w Pekinie

Podróże różnych głów państw przyciągają zawsze — raz mniejszą, raz większą — uwagę rozmaitych graczy międzynarodowych. Raz dlatego, że często podczas takich wojaży ustalane są kwestie, mające wpływ na politykę międzynarodową. Po drugie często wyjazdy są szansą dla obywateli poczucia przynależności do państwa poprzez możliwość uczestniczenia w spotkaniu z danym politykiem. Czasem jednak zdarza się tak, że podróże tego typu oraz spotkania, jakie odbywają się w ich trakcie, są kontrowersyjne i niepochlebnie odbierane przez tak zwaną społeczność międzynarodową.

If I were a Piekarnia in Warsaw

Ciekawe, czy jako dziecko Jurek umiał grać w chowanego. W końcu jego dzieciństwo nie trwało długo. Wojna wybuchła, gdy miał zaledwie trzynaście lat, zmuszając do podjęcia zgoła innej gry – na śmierć i życie.

Wielość władz racją stanu

Już liberalni konserwatyści, pokroju Johna Locke’a, dostrzegali konieczność podziału władzy i uznawali go za podstawę przeciwdziałania tyranii i monowładzy. Dziś kontynuujemy myśl naszych ideowych protoplastów. Liderzy demokratycznej opozycji podpisali deklarację samorządową, gwarantującą najmniejszym ośrodkom władzy niezależność, podtrzymując przy tym kierunek wytyczony przez Konstytucję RP – decentralizację.

Urodziny Dumy Bielan – Hutnik Warszawa obchodzi 65-lecie!

Hutnik Warszawa pierwszy raz rozgrywkach ligowych wystąpił w 1956 roku, w C klasie Warszawskiego Okręgu Związku Piłki Nożnej (WOZPN), pod nazwą Koło Sportowe ZS Stal Huta Warszawa. Oficjalne jednak powstanie klubu nastąpiło 21 kwietnia 1957 roku. Hutnik nie musiał zaczynać od poziomu C klasy, lecz był kontynuatorem zespołu z 1956 roku. Jego historia od tego momentu trwa do dziś.

Dzielnica Kampinos

Po zwróceniu uwagi opinii publicznej na Wisłę czas na dostrzeżenie kolejnego obszaru natury, znajdującego się tym razem w aglomeracji warszawskiej – Kampinosu. Nasze miasto jest jedyną stolicą w Europie, która graniczy z parkiem narodowym, a jak zauważa prezydent USA Barack Obama w popularnej netflixowskiej produkcji o przyrodzie , parki narodowe odgrywają kluczową rolę w systemie ochrony przyrody, turystyce i edukacji. Warto przyjrzeć się sprawie bliżej, bo gdy rzecz dotyczy przyrody, to dotyczy także jakości naszego życia. Dlatego powinniśmy myśleć zarówno o możliwościach turystycznych i edukacyjnych, jak i odpowiedzialności za naturę.

Kurtyna z migrantów

Łukaszenka opuścił na granicy kurtynę z migrantów. Wzrok opinii publicznej zatrzymał się na przejściach granicznych i białowieskich lasach. Teraz już nikt nie zagląda w wewnętrzne sprawy tego państwa, a tysiące więźniów politycznych tkwią w więzieniach. Z zaangażowania i wspierania demokratycznych przemian zostało tylko mgliste wspomnienie.