If I were a Piekarnia in Warsaw

Ciekawe, czy jako dziecko Jurek umiał grać w chowanego. W końcu jego dzieciństwo nie trwało długo. Wojna wybuchła, gdy miał zaledwie trzynaście lat, zmuszając do podjęcia zgoła innej gry – na śmierć i życie.

Wielość władz racją stanu

Już liberalni konserwatyści, pokroju Johna Locke’a, dostrzegali konieczność podziału władzy i uznawali go za podstawę przeciwdziałania tyranii i monowładzy. Dziś kontynuujemy myśl naszych ideowych protoplastów. Liderzy demokratycznej opozycji podpisali deklarację samorządową, gwarantującą najmniejszym ośrodkom władzy niezależność, podtrzymując przy tym kierunek wytyczony przez Konstytucję RP – decentralizację.

Urodziny Dumy Bielan – Hutnik Warszawa obchodzi 65-lecie!

Hutnik Warszawa pierwszy raz rozgrywkach ligowych wystąpił w 1956 roku, w C klasie Warszawskiego Okręgu Związku Piłki Nożnej (WOZPN), pod nazwą Koło Sportowe ZS Stal Huta Warszawa. Oficjalne jednak powstanie klubu nastąpiło 21 kwietnia 1957 roku. Hutnik nie musiał zaczynać od poziomu C klasy, lecz był kontynuatorem zespołu z 1956 roku. Jego historia od tego momentu trwa do dziś.

Dzielnica Kampinos

Po zwróceniu uwagi opinii publicznej na Wisłę czas na dostrzeżenie kolejnego obszaru natury, znajdującego się tym razem w aglomeracji warszawskiej – Kampinosu. Nasze miasto jest jedyną stolicą w Europie, która graniczy z parkiem narodowym, a jak zauważa prezydent USA Barack Obama w popularnej netflixowskiej produkcji o przyrodzie , parki narodowe odgrywają kluczową rolę w systemie ochrony przyrody, turystyce i edukacji. Warto przyjrzeć się sprawie bliżej, bo gdy rzecz dotyczy przyrody, to dotyczy także jakości naszego życia. Dlatego powinniśmy myśleć zarówno o możliwościach turystycznych i edukacyjnych, jak i odpowiedzialności za naturę.

Kurtyna z migrantów

Łukaszenka opuścił na granicy kurtynę z migrantów. Wzrok opinii publicznej zatrzymał się na przejściach granicznych i białowieskich lasach. Teraz już nikt nie zagląda w wewnętrzne sprawy tego państwa, a tysiące więźniów politycznych tkwią w więzieniach. Z zaangażowania i wspierania demokratycznych przemian zostało tylko mgliste wspomnienie.